پیچ و رولپلاک سنگ نما و شستشوی نما در رباط کریم تهران

شستشوی نمای ساختمان در تهران

خدمات ارتفاع کاران رباط کریم تهران
پیچ ورولپلاک سنگ نمای ساختمان
نصب سنگهای افتاده
شستشوی نمای سنگی,کامپوزیت,شیشه و…
نورپردازی
رنگ نما
جوشکاری درارتفاع
پوشاندن درزانقطاع
نصب تابلو وتی وی های شهری
عایق بندی نما درزگیری,نانو و …
نصب وتعبیه دریچه ی هود و هواکش ولوله بخاری و تمامی خدمات مربوط به نمای ساختمانها وبرجها
بی نیاز از داربست وهزینه ی اضافی
ارایه ی نمونه کارمعتبر,
بدون محدودیت ارتفاع,بیمه نامه وقراردادمعتبر,ضمانت دایمی,قیمت مناسب
تمام تهران وحومه.بازدید ومشاوره رایگان
پایتخت