شستشوی نمای ساختمان بدون داربست، شستشو واتر جت

 شستشوی نمای ساختمان بدون داربست، شستشو واتر جت

شستشوی انواع نماها ،مانند کامبوزیت ،سیمانی،شیشه ای ،رومی ،رنگ وکنتکس در ذیل اشاره میشود::::کامبوزیت که با فشار آب وابرو  تی شسته میشود با مواد شوینده و نما شیشه هم مانند کامبوزیت میباشد ،نما سیمانی با واتر جت با فشار آب بصورت جارویی شسته میشود هم بصورت تک فاز هم بصورت سه فاز (نمای  سنگ )اگرسیاهی و جرم درآن کهنه باشد بصورت مواد کلینر شسته و یا با سند بلاست بصورت سوزی یک لایه نازک از سطح سنگ برداشته میشود که با مواد افزاینده(سلیس) با مکش بافشار هوا برروی نما زده میشودونمارو به حالت اول که ساخته شده برگردانده میشود( نما رنگ وکنتکس)دراین حالت با فشار تنظیم شده آب انجام میشود که صدمه به نما زده نشودوبا حالت جارویی با نازل تفنگی انجام میشود

فرهاد خسروی: ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴     ۰۹۳۵۱۶۳۰۵۳۰

سند بلاست واتر جت

سند بلاست واتر جت

انجام خدمات سند بلاست واتر جت در تهران و کرج ، سندبلاست آجر ،سندبلاست نمای ساختمان، نماشویی با واترجت ،  شستشوی نمای ساختمان، شیشه شور ساختمان نماشویی نمای ساختمان نما شور

فرهاد خسروی: ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴     ۰۹۳۵۱۶۳۰۵۳۰

شستشوی نما و شیشه در ارتفاع بلند با ابر و تی

شستشوی نما و شیشه در ارتفاع بلند با ابر و تی

انجام خدمات شستشوی نمای ساختمان ،شستن شیشه ها در ارتفاع بدون داربست توسط شرکت کار در ارتفاع(شرکت ارتفاع کاران صنعت نما پایدار)

این روش بیشترین کاربرد را در نماهای از جنس شیشه و کامپوزیت دارد. در این نوع از شستشو، ابتدا سطح مورد نظر توسط یک ابر از مواد شوینده شسته شده و سپس با یک تی آب جمع کن، آب را از روی سطح جمع میکنیم. توصیه میشود این نوع شستشو بعد از واتر جت کردن نما صورت پذیرد

انجام کلیه خدمات شستشوی نمای بیرونی ساختمان در ارتفاع

فرهاد خسروی: ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴     ۰۹۳۵۱۶۳۰۵۳۰

شستشوی نما با واترجت قیمت شستشوی نمای ساختمان دستگاه شستشوی نمای ساختمان شستشوی نما با مواد نانو شستشوی نمای آجری قیمت نماشویی ساختمان شستن نما شستشوی نمای ساختمان در کرج سندبلاست نما شستشوي نما بدون داربست دستگاه شستشوی نمای ساختمان نماشویی بدون داربست شستشوی نما با مواد نانو شستشوی نمای ساختمان با واترجت قیمت نماشویی ساختمان شستشوی نمای ساختمان در کرج پیچ و رولپلاک نما نماشویی با طناب