نماشویی شستشوی نما واتر جت ،واتر سندبلاست بهارستان تهران

شستشوی نمای ساختمان در تهران

نماشویی شستشوی نما واتر جت ،واتر سندبلاست بهارستان تهران

مجری خدمات کار در ارتفاع با روش دسترسی با طناب : همراه با ضمانتنامه و بیمه کلیه پرسنل اجرایی
نماشویی : واتر جت ،واتر سندبلاست
نماشویی : شستشوی نما با واتر جت ، شستشوی نما با واتر سندبلاست ، شستشوی نما با ابر و طی ،اسید شویی نما

شستشو واتر جت : شستشوی سطوح و نما با دستگاه واتر جت 300 بار 7.5 کیلو وات 3 فاز با دبی 15 لیتر در درقیقه جهت شستشوی نمای سنگی ،شستشوی نمای رومی ،شستشوی نمای آجری ،شستشوی نمای سیمانی ،شستشوی نمای کامپوزیت ،شستشوی نمای شیشه ای

شستشو واتر سندبلاست : شستشو سطوح و نمای ساختمان با دستگاه واتر سندبلاست 400 بار جهت واتر سندبلاست سنگ نما ، واتر سندبلاست نماهای آجری ، واتر سندبلاست سطوح سیمانی ، واتر سندبلاست کف

پاکسازی و رسوب زدایی جرم های سخت و رسوب شده روی سطوح و نما به روش خروج همزمان سیلیس و آب با فشار حداقل 400 بار از نازل دستگاه واتر سندبلاست .
شستشوی دستی نما : شستشوی دستی نما های صاف و صیغلی با ابر وطی

خسروی: ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴ ۰۹۳۵۱۶۳۰۵۳۰